تبریک گفتن قطعات زباله روسیه امنیت

تبریک گفتن: قطعات زباله روسیه امنیت رفتگر فضایی روسیه پرتاب موشک

گت بلاگز اخبار بین الملل نقض قوانین داخلی آمریکا , سلام نظامی ترامپ به ژنرال کره شمالی!

تصویری انتشار یافته در تلویزیون کره شمالی از نشست سنگاپور که نشان می دهد دونالد ترامپ در حال سلام نظامی به ژنرال ارتش کره شمالی هست. این اقدام ترامپ نقض قوانین

نقض قوانین داخلی آمریکا , سلام نظامی ترامپ به ژنرال کره شمالی!

سلام نظامی ترامپ به ژنرال کره شمالی!؛ نقض قوانین داخلی آمریکا

عبارات مهم : قوانین

تصویری انتشار یافته در تلویزیون کره شمالی از نشست سنگاپور که نشان می دهد دونالد ترامپ در حال سلام نظامی به ژنرال ارتش کره شمالی هست. این اقدام ترامپ نقض قوانین داخلی آمریکاست .

واژه های کلیدی: قوانین | آمریکا | کره شمالی | کره شمالی | دونالد ترامپ | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz